Εκλεκτός espresso trismoka σε pods. Το ΚΙΤ περιλαμβάνει 150 pods Trismoka, 150 πλαστικά ποτήρια Trismoka, 150 φακελάκια ζάχαρης & 150 αναδευτήρες.