Μονοδόσεις

/Μονοδόσεις
  • Trismoka Μονοδόσεις Espresso Pods

Trismoka Μονοδόσεις Espresso

Η συσκευασία περιλαμβάνει 200 pods εκλεκτού Espresso Trismoka.

Trismoka Μονοδόσεις Espresso Decaffeinato

Η συσκευασία περιλαμβάνει 25 pods εκλεκτού Espresso Trismoka Decaffeinato.

Trismoka Κιτ 150 Μονοδόσεων Espresso

Το Κit περιλαμβάνει 150 pods Trismoka, 150 πλαστικά ποτήρια Trismoka, 150 φακελάκια ζάχαρης & 150 αναδευτήρες.